Utveckling

Vårt huvudsysselsättning

Vi kan och vi kommer att utveckla egna produkter som LPC och dCuP.

Vi kan och vi kommer att utveckla kundspecifik programvara.

Kontakta oss om ni behöver  anpassad utveckling på någon nivå. Vi ger Er ett erbjudande (you can’t refuse?) baserat på fast pris.

Dilbert