Marval MSM

ITIL-baserat Service Management/ärendehanteringssystem som tillhandahålls av Marval UK  säljs och supporteras av vår partner Servicesoft Nordic.

Vi har tidigare varit engagerade i Servicesoft både i ledande ställning (ägare)

men även i praktiskt arbete med implementeringar, integrationer och kundspecifika projekt.

Vi har arbetat med Marval MSM i mer än 10 år på alla nivåer.