Konsult

Vi har expertkunskaper i Marval MSM på alla nivåer, Xtraction på teknisk nivå och naturligtvis LPC.

Vi kan fungera som mentorer i genomförandeprojekt eller utveckling av programvara.

Även om vår huvudsakliga idé är att leverera lösningar är vi också tillgängliga för uthyrning. Varje förfrågan kommer att behandlas separat.

dilbert5