Uncategorized

Aisle träffar CERN i Jönköping på Elmia 12/11

Vårt samarbete med Big Science Sweden har lett till att vi fått möjligheten att träffa representanter för CERN i Jönköping.