Back to top

Vår portfölj

LPC

Logical Permission Control
LPC

Centraliserad åtkomstkontroll.

Ursprungligen utvecklat till Nya Karolinska sjukhuset i Solna NKS. Regelstyrd automatisering av access för stora siter.

Hanterar accessbegäran, godkännandeflöde och åtkomst till ett eller flera underliggande system, med inbyggt stöd för både behörigheter i mjukvara och fysisk access (t.ex. dörrar/passage).

För mer information, kontakta oss på info@aisle.se

LPC

Kundportal

Service management, Marval
Kundportal

Kundportalslösning för ärendehanteringssystem. I drift i Malmö stad och Karolinska. Flexibel struktur med dynamiska formulär och regelstyrda block. Portalspecifika guider (checklistor).

Kundportal

Ärendekalender

Service management, Marval
Ärendekalender

Ett måste för alla som arbetar seriöst med förändring och release. Integration med Marval MSM.

Ärendekalender